Czesne obowiązujące od 1 lutego 2024 :     

Dzieci 2,5 – 5 letnie                                        880 zł + żywienie  

Dla rodzeństwa                                             800 zł + żywienie    

 Dzieci 6 – letnie                                           980  zł + żywienie  

Żywność  –  23 zł  ( stawka dzienna )

dzieci z dietami – 25 zł ( stawa dzienna) 

 5 godzinny  pobyt w przedszkolu

Dzieci 2,5 – 5 lat  (3 posiłki  – śniadanie, II śniadanie, obiad)  –  800 zł+ żywienie

Żywność  –  21 zł  ( stawka dzienna )

dzieci z dietami – 22 zł ( stawa dzienna) 

 

Rok szkolny 2024/2025

Za dzieci zapisywane po raz pierwszy do przedszkola obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 200 zł

Czesne obowiązujące od 1 września  2024 :     

Dzieci 2,5 – 5 letnie                                        900 zł + żywienie  

Dla rodzeństwa                                             800 zł + żywienie    

 Dzieci 6 – letnie                                           1000  zł + żywienie  

Żywność  –  23 zł  ( stawka dzienna )

dzieci z dietami – 25 zł ( stawa dzienna) 

 5 godzinny  pobyt w przedszkolu

Dzieci 2,5 – 5 lat  (3 posiłki  – śniadanie, II śniadanie, obiad)  –  800 zł+ żywienie

Żywność  –  21 zł  ( stawka dzienna )

dzieci z dietami – 22 zł ( stawa dzienna) 

W okresie tzw. grzewczym czyli od listopada do kwietnia obowiązywać będzie dopłata 50 zł miesięcznie .

Stawka żywieniowa może ulec zmianie , jest uzależniona od cen rynkowych produktów. 

Opłata za przedszkole wnoszona jest z góry do 5 – tego każdego miesiąca

za nieterminowe wpłaty pobierane są ustawowe odsetki

 

Konta na które można dokonać przelewu wpłat:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Skrzydłami”

ul. Batalionu „Skała” AK 2 , 31-273 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI

NR KONTA: 03 1050 1445 1000 0022 8222 2781

m BANK

NR KONTA: 08 1140 2004 0000 3102 5461 1105

( prosimy o dokładny opis przelewu : imię i nazwisko dziecka , czesne za miesiąc….., wyżywienie)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.