Wpisowe jednorazowe :  proporcjonalnie do okresu zapisu dziecka 150 zł za jeden rok szkolny  

Czesne obowiązujące od 1 lutego 2022 :     

Dzieci 3 – 5 letnie                                            760 zł + żywienie  

Dla rodzeństwa                                             668 zł + żywienie    

 Dzieci 6 – letnie                                           860  zł + żywienie  

KARTA 3+                                                       380 zł  + żywien

Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi    18 zł

 

 5 godzinny  pobyt w przedszkolu

  Dzieci  (3 posiłki )                                      550 zł+ żywienie

  Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi    16 zł

Opłata za przedszkole wnoszona jest z góry do 5 – tego każdego miesiąca

za nieterminowe wpłaty pobierane są ustawowe odsetki

 

Konta na które można dokonać przelewu wpłat:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Skrzydłami”

ul. Batalionu „Skała” AK 2 , 31-273 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI

NR KONTA: 03 1050 1445 1000 0022 8222 2781

m BANK

NR KONTA: 08 1140 2004 0000 3102 5461 1105

( prosimy o dokładny opis przelewu : imię i nazwisko dziecka , czesne za miesiąc….., wyżywienie)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.

 

KARTA  3+   OFERTA  NASZEGO PRZEDSZKOLA

Ustalam następującą zniżkę dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

–  Jednorazowe wpisowe przy zapisie dziecka do przedszkola 50% kwoty

–   Miesięczne czesne 50% kwoty