W przedszkolu są cztery grupy mieszane wiekowo po 25 dzieci w każdej. W grupie pracuje nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel wspomagający. Dzięki temu dzieci otoczone są właściwą opieką pedagogiczną. Takie grupy sprzyjają łatwiejszej adaptacji. Wychowawcy poświęcają każdemu dziecku tyle czasu i uwagi, ile ono potrzebuje. Czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym uzależniony jest od potrzeb rodziców (patrz organizacja roku szkolnego).

Podstawą pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej są dwa elementy:

 • przykład i naśladowanie
 • rytm i powtarzanie

Naśladowanie jest w życiu małego dziecka dominującym sposobem poznawania świata i działania.

Praca nauczyciela polega na dostarczaniu dziecku bogactwa wzorów dzięki którym rozwija ono swoją aktywność i zdobywa umiejętności. Ciągły rozwój oraz autorefleksja nauczyciela powoduje, że jest on dla dziecka godnym wzorem naśladowania.

Wystrój przedszkola, pastelowa kolorystyka wnętrz, jego atmosfera działa wyciszająco, dając dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Wiele zabawek jest dziełem rąk nauczycielek, personelu i rodziców. Wszystkie wykonane są z naturalnych materiałów, piękne pełne, ciepła i miękkości lalki, koszyki pełne cudów: szyszek, kasztanów, korzeni, kamieni, drewnianych klocków – to część prawdziwego świata, dary nieba i ziemi, które dają dziecku poczucie prawdy o świecie, budzą w nim szacunek do natury a poprzez swą prawdziwość i naturalność korzystnie wpływają na rozwój zmysłów i wyobraźni.

Jedną z przyrodzonych potrzeb dziecka jest potrzeba rytmu.
Dotyczy on nie tylko snu, zabawy i posiłków, ale także powtarzania ruchów i dźwięków.Poprzez wielokrotne rytmiczne powtarzanie dziecko ćwiczy i rozwija zręczność i inne umiejętności. Potrzeba rytmu jest związana z procesami życiowymi zachodzącymi w organizmie dziecka. Podobnie jak wystrój przedszkola daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Zabawa jest najważniejszą działalnością dziecka w okresie do 7 roku życia, jest jego „zawodem”. Sposób zabawy we wczesnym dzieciństwie ma znaczący wpływ na zachowanie w życiu człowieka dorosłego. Przedszkole nasze stwarza dziecku warunki i możliwości do rozwoju fantazji, wewnętrznej indywidualnej aktywności. Podczas zabawy rozwijają się siły fantazji i wyobraźni, które w późniejszych latach staną się siłą twórczą i zdolnością do podejmowania inicjatywy. W ten sposób barwna bogata zabawa przeobraża się w zamiłowanie do pracy i do aktywnego twórczego życia. Bogactwo przeżyć z jakim dziecko spotyka się w przedszkolu pomaga kształtować w nim pełen miłości związek ze światem, rozwija uczucia wyższe: – szacunek, wdzięczność, współczucie i przygotowuje ich do mądrego i godnego życia, do godziwego człowieczeństwa.
Duże znaczenie ma współpraca z rodzicami i ich aktywne zaangażowanie.
Dzięki ich pomocy dwa razy w roku szkolnym organizowany jest kiermasz zabawek i ozdób świątecznych. Na kiermaszach są warsztaty związane ze świętami, koncerty, występy dzieci, teatrzyki lub pokaz eurytmii. Ponadto rodzice pomagają w organizowaniu świąt, a także biorą udział w wykładach i warsztatach. Zalecane jest aby w domu przestrzegać podobnych zasad jak w przedszkolu.

Waldorfskie Przedszkole „Pod skrzydłami” należy do Międzynarodowego Ruchu Przedszkoli Waldorfskich. Współpracuje z innymi placówkami waldorfskimi w Polsce. Ponadto nasze przedszkole należy do krakowskiego Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, a od października 2016r. współpracuje z Instytutem Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

W ramach oferty edukacyjnej wykwalifikowani nauczyciele przedszkola realizują:

 • program własny z pedagogiki waldorfskiej, w którym zawarta jest podstawa programowa
 • dostosowują metody i formy kształcenia do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci
 • rozbudzają i rozwijają zainteresowania własne dzieci
 • tworzą warunki do kreatywnej twórczej pracy
 • przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole

W ramach procesu opiekuńczo – wychowawczego:

 • stwarzają bezpieczną, dobrą, miłą atmosferę sprzyjającą prawidłowemu rozwojowi społeczno – emocjonalnego dziecka,
 • kształtują umiejętności skutecznego porozumiewania się i wyrażania własnego zdania, poglądów i uczuć do innych ludzi,
 • zachęcają dzieci do prezentacji swoich umiejętności przez aktywne uczestnictwo w uroczystościach i świętach.

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli to:

 • korowody
 • opowiadanie baśni, teatrzyki
 • zabawy rytmiczne, paluszkowe, kołowe,
 • śpiewanie piosenek
 • zajęcia artystyczne: rysowanie, malowanie, lepienie z wosku, gliny, prace z runem owczym, tkanie, szycie, praca z wełny (pompony, dywaniki, pajęczynki)
 • pieczenie bułek
 • codzienne przeżywanie spożywania posiłków w nastroju spokoju i ciszy
 • eurytmia
 • przygotowanie i obchodzenie świąt i uroczystości oraz urodzin każdego dziecka

Święta i uroczystości w przedszkolu:

JESIEŃ

 • Święto Plonów
 • Święto Archanioła Michała
 • Święto Marcina
 • Adwent
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy
 • Święto Mikołaja

ZIMA

 • Wigilia Bożego Narodzenia
 • Święto Trzech Króli
 • Dzień babci i dziadka
 • Zabawa Karnawałowa

WIOSNA

 • Powitanie wiosny – topienie Marzanny
 • Kiermasz Wielkanocny
 • Wielkanoc
 • Zesłanie Ducha Św.
 • Festyn Rodziny

LATO

 • Pożegnanie przedszkola przez absolwentów
 • Święto Jana

Ponadto:

 • koncerty
 • codzienne wyjścia do ogrodu lub na spacer
 • wycieczki rekreacyjne i edukacyjne