Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają dzieciom profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Zespół przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na pomoc każdemu dziecku i ich rodzicom lub opiekunom. Nauczycielki posiadają również wykształcenie z zakresu pedagogiki waldorfskiej. W miarę potrzeb uczestniczą w seminariach, warsztatach, konferencjach, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje.

Mgr Monika Wiśniewska – Dyrektor  Przedszkola- nauczyciel dyplomowany

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w kierowaniu placówką oświatową. Jest osobą otwartą, komunikatywną, spontaniczną , energiczną i posiadającą umiejętności organizacyjne.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE : eurytmia, język angielski, religia prowadza nauczyciele z kwalifikacjami w danym zakresie.

 

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLEM

przedszkole współpracuje z logopedą i psychologiem.