LITERATURA  O  PEDAGOGICE  WALDORFSKIEJ

 

1.  Helmut  von Kugelgen„ O przedszkolach waldorfskich”, Wyd. Fundacja PRYZMAT 1991
2.   F. Jaffke – „Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim”, Wyd. SPECTRUM, Warszawa 1992
3.   R. Steiner „Wychowanie dziecka z punktu widzenia wiedzy duchowej”, Wyd. SPECTRUM,   Warszawa 1992
4.   B.C.J. Lievegoed – „Fazy rozwoju dziecka”, Wyd. Akademia, Toruń 1993
5.   Ch. Lindenberg – „Szkoła bez lęku”, Agencja wydawnicza Jacek Santorski &Co, W-wa 1993
6.   R. Steiner –„Temperamenty w świetle wiedzy duchowej”, wyd. SPECTRUM, Warszawa   1993
7.   F. Carlgren – „Wychowanie do wolności”, wyd. GENESIS, Gdynia 1994
8.  F. Jaffke – „ Święta przez cały rok” – cz.I „ od adwentu do karnawału”,cz.II: „ Od Wielkanocy do później jesieni”, Wyd. GENESIS, Gdynia 1995
9. F. Jaffke Zabawki z naturalnych materiałów”, Wyd. GENESIS, Gdynia 1995
10.  T. Berger – „ Boże Narodzenie”, Wyd. GENESIS, Gdynia 1995
11.  U. Renzenbrink – „Odżywianie małego dziecka”, Wyd. R. Wróblewski, Bielsko – Biała  1995
12.  F. Edmunds – „ Pedagogika Rudolfa Steinera. „Szkoły waldorfskie na świcie i w Polsce”,Wyd.   SPECTRUM Warszawa 1995
13. W. Goebel, M. Glöckler – „ W trosce o dziecko”, Wyd. GENESIS, Gdynia 1996
14.  R. Steiner – „Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki”, Wyd. GENESIS, Gdynia 1998
15. J. Wasiukiewicz  –  „ Pedagogika waldorfska”  Wyd. Gdynia 1998
16. W. Okoń – „Dziesięć szkół alternatywnych” Wyd.  WSiP Warszawa 1997
17. S. Kawula – „ Szkoła alternatywna” Wyd. WSP Olsztyn 1994
18. R. Stainer – „ Sztuka wychowania – metodyka i dydaktyka” Wyd. GENESIS 2005
19. R.Steiner –„Zagadnienia wychowania jako zagadnienie społeczne” Wyd. GENESIS 2004
20. R. Steiner – „ Duchowe podstawy sztuki wychowania” Wyd. GENESIS 2005
21. Karolina von Heydebrand – „O duszy dziecka” Wyd. Spektrum 2006
22. Erhard Fucke – „Zarys pedagogiki wieku dojrzewania” Wyd. GENESIS 2006
23. Rudolf Steiner„ Poznanie człowieka i kształtowanie nauczania” Wyd. GENESIS 2006
24. Rudolf Steiner – „Rozważania seminaryjne i wykłady na temat programu nauczania”  Wyd. GENESIS 2006
25. Arnica Esterl– „Dzieci potrzebują baśni” wydawca niemiecki
26. Henning Kohler – „ O dzieciach lękliwych, smutnych i niespokojnych”  Wyd. IMPULS 2009
27. Christian Rittelmeyer – „Dzieciństwo w opresji” Wyd. IMPULS 2009
28. pod redakcją Andreasa Neidera–  „Edukacja to więcej niż uczenie się”  Wyd. IMPULS 2009
29. Rainer Patzlaff – „ Zastygłe spojrzenie” Wyd. IMPULS 2008
30. Barbara Kowalewska- „ Mam Czas dla dziecka”  Wyd. IMPULS  2011
31. R. Patzlaff, W.Saßmannshausen, T.Kardel, C. McKeen- “Pedagogika Waldorfska dla dzieci od  trzech do dziewięciu lat”  Wyd. IMPULS  2011