Charakterystyczną cechą dla przedszkola waldorfskiego jest rytm wyznaczony przez:

  • rok: pory roku, święta chrześcijańskie
  • tydzień: każdy dzień ma swoje określone stałe zajęcia
  • dzień: czynności powtarzane o tych samych godzinach

Poszczególne godziny uzależnione od otwarcia przedszkola

7:30- 8:30 Schodzenie się dzieci na jednej grupie.

8:30 – Dzieci rozchodzą się na swoje sale. Witanie się przez podanie ręki. Zabawy zgodne z indywidualnymi potrzebami dzieci: na dywanie (budowanie z klocków, zabawa samochodami) i przy stolikach (lepienie z wosku, praca w wełnie i runie owczym), czynności porządkowe i pielęgnacyjne.  Przygotowanie do śniadania-pomoc dyżurnym.  Powitanie dnia piosenką i sentencją. Czynności higieniczne: mycie i oliwkowanie  rąk.

8:45 – Śniadanie poprzedzone czynnościami higienicznymi i oliwkowaniem rąk oraz sentencją.

9:30 –  Zabawa swobodna w kącikach tematycznych i na dywanie z wykorzystaniem wszystkich materiałów, zabawek i sprzętu. Sprzątanie po zabawie. Prace manualne: szycie, tkanie, przeplatanie.

10:30 W zależności od dnia tygodnia dzieci malują techniką „mokre w mokre”, lepią bułeczki,  mają korowód, eurytmię lub urodziny, zajęcia edukacyjne dla dzieci 6-letnich, indywidualna praca z psychologiem i logopedą.

11:00 – Drugie śniadanie.

11:15  -Zabawy w ogrodzie lub spacer

12:30 Przygotowanie stołów do obiadu (dyżurni).  Mycie i oliwkowanie rąk, opowiadanie bajki lub teatrzyk.

13:00 Obiad poprzedzony  sentencją.

13:30 Porządkowanie po obiedzie (dyżurni).  Mycie  zębów, krótki odpoczynek.

13:50 Zabawa swobodna na dywanie i przy stolikach  lub w ogrodzie. Rysowanie na dowolny temat, zajęcia manualne. Zajęcia dla dzieci 6-letnich: j.angielski, religia. Sprzątanie i  pożegnanie dnia sentencją.

14:30 Podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi i sentencją.

14:50  – 17:00 Zabawa swobodna na dywanie, przy stolikach, zabawy kołowe, ruchowe, dydaktyczne – rozchodzenie się dzieci.