1. Zapisy odbywają się w sposób ciągły w miarę posiadanych miejsc.
  2. Dziecko zapisać można jeden raz na cały cykl przedszkolny, po wypełnieniu karty, podpisaniu umowy i wpłacie wpisowego  ( jednomiesięczne czesne)
  3. Przy zapisie powinni być obecni oboje rodzice ( potrzebne są dowody osobiste)
  4. Nie wpłacenie wpisowego w umówionym terminie powoduje skreślenie dziecka z listy.
  5. Dla rodzeństwa przewidziane są zniżki.
  6. Czesne w pełnej wysokości obowiązuje przez okres 12 miesięcy, a w okresie wakacyjnym jeśli dziecko nie korzysta  z dyżuru  opłata  wynosi 50% czesnego.
  7. Umowa może być wypowiedziana obustronnie w każdym czasie po okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia  ( obowiązuje opłata czesnego)
  8. Skrócenie terminu wypowiedzenia umowy nie zwalnia z opłat za przedszkole (miesięczne czesne).
  9. Czesne obejmuje pełną ofertę edukacyjną, artykuły higieniczne, papiernicze, plastyczne.
  10. Wyżywienie (4 posiłki) płatne wg ustalonej stawki żywieniowej uzależnionej od cen żywności oraz kosztów utrzymania kuchni.
  11. W ramach wpisowego za zgodą rodziców dzieci  są ubezpieczane  co roku   na koszt  prowadzącej w  wybranej przez dyrektora instytucji ubezpieczeniowej.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5-6 lat.

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

– rodzeństwa dzieci już uczęszczających  do naszego przedszkola.

– dzieci rodziców znających założenia  pedagogiki  waldorfskiej

– dzieci korzystające z pełnej oferty

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do  naszego przedszkola  prosimy  o wypełnienie i przesłanie formularza zapisu zamieszczonego w zakładce OFERTA.  Przesłany formularz ma wyłącznie charakter informacyjny i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami.

 Procedura zapisów jest bardzo prosta  określona w 3 krokach;

Krok 1 –  WYPEŁNIENIE  FORMULARZA  ( KARTA ZAPISU DZIECKA )
Rezerwacja miejsca w  przedszkolu odbywa się na podstawie wypełnionego formularza, przesłanie go na adres mailowy sekretariat@podskrzydlami.pl  bądź osobiste złożenie w sekretariacie przedszkola w godzinach urzędowania
Do naszego przedszkola  mogą uczęszczać dzieci już od 2,5 roku życia.

Krok 2 – ROZMOWA Z PROWADZĄCĄ PRZEDSZKOLE

Możliwość  obejrzenia przedszkola, rozmowy z dyrektorem Panią Moniką Wiśniewską    ( tel. 509482240) 

Krok 3 – UMOWA
W uzgodnionym wspólnie terminie zostanie podpisana umowa przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Pod Skrzydłami”.