“Kraków Wspólnie – Dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci osób uciekających przed wojną w Ukrainie” jest realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji UMK oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków zadanie to jest finansowane.”

 Oficjalne profile to: 
Facebook: InternationalerBundPolska
Instagram: Internationaler_bund_polska
Tik tok: fundacjaibpolska
Youtube: Internationaler Bund Polska