Poniżej KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (proszę kliknąć w link poniżej)

KARTA ZGŁOSZENIA  Wersja PDF (do wydruku)

KARTA ZGŁOSZENIA  Wersja WORD (do edycji i wydruku)