Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają dzieciom profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na pomoc każdemu dziecku i ich rodzicom lub opiekunom. Nauczycielki posiadają również wykształcenie z zakresu pedagogiki waldorfskiej. W miarę potrzeb uczestniczą w seminariach, warsztatach, konferencjach, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje.

Mgr Monika Wiśniewska – Dyrektor Przedszkola- nauczyciel dyplomowany

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w kierowaniu placówką oświatową. Jest osobą otwartą, komunikatywną, spontaniczną , energiczną i posiadającą umiejętności organizacyjne.

GRUPA  ADAPTACYJNA ( dawna grupa C ) 

Pani Marta zwana też ciocią jest  nauczycielem stażystą

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o  kierunku  pedagogika specjalna terapia pedagogiczna  i rewalidacja indywidualna oraz rehabilitacja  osób z głębszą  niepełnosprawnością intelektualną . Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest osobą ciepłą zawsze uśmiechniętą , serdeczną otwartą w kontaktach z dziećmi i dorosłymi.

GRUPA  A

Pani  Ewa jest  nauczycielem dyplomowanym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pełni funkcję zastępcy dyrektora . Jest osobą energiczną dobrze zorganizowaną, ciepłą, cierpliwą i wyrozumiałą dla dzieci . W pracy wyróżnia się pomysłowością i współpracuje z personelem. Jest w trakcie robienia awansu na nauczyciela dyplomowanego.

GRUPA B

Pani  Marta jest nauczycielem  kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z logopedii. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą dobrze zorganizowaną , systematyczną, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Posiada zdolności  manualne, charakteryzuje się dużą pomysłowością.

 Pani  Magdalena   jest mauczycielem stażystą

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o  kierunku  pedagogika specjalna terapia pedagogiczna  i rewalidacja indywidualna oraz rehabilitacja  osób z głębszą  niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami dorosłymi i dziećmi. Jest osobą sumienną, kreatywną.

GRUPA D

Pani  Marta jest  nauczycielem kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą cierpliwą, ciepłą i konsekwentną.  Potrafi dostrzec  wszystkie potrzeby  swoich wychowanków. Jest otwarta na poszerzanie  wiedzy pedagogicznej.

 

Pani  Karina jest  nauczycielem kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą spokojną, ma bardzo dobry kontakt z dziećmi potrafi zainteresować je różnymi pracami artystycznymi. Jest  kulturalną ,wrażliwą osobą.

 

 

Przygotowanie dzieci 6- letnich do nauki czytania i pisania – Pani Elżbieta

Długoletni pedagog ukończyła 3- letnie studia waldorfskie na Uniwersytecie Warszawskim , odbyła praktykę zagraniczną w placówkach waldorfskich. Jest osobą ciepłą, spokojną i cierpliwą. W pracy z dziećmi konsekwentnie dąży do osiągania zamierzonych celów tak aby dzieci osiągnęły potrzebne w szkole umiejętności.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Eurytmia- Pan Jacek

Ukończył studia eurytmii pedagogicznej i leczniczej w Niemczech. Eurytmia to zajęcia artystyczne. Środkiem wyrazu i środkiem artystycznym eurytmii jest ruch. Praca z ruchem, odkrywanie i przyswajanie sobie jego różnych jakości w wieku przedszkolnym, przekłada się na jakość myślenia, stabilność emocjonalną i siłę woli w późniejszych latach życia. Zajęcia z eurytmii rodzice mogą oglądać na kiermaszu bożonarodzeniowym.

Język angielski-  Pan  Mariusz

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymUkończył 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Jest nauczycielem w Podstawowej Szkole Waldorfskiej i w Gimnazjum z elementami pedagogiki waldorfskiej.

Religia-  Pani   Aneta

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnienia do nauki religii katolickiej.

zajęcia uzupełniające dla 6 latków – Pani Jolanta

Absolwentka  Kulturoznawstwa – Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych Studiów Pedagogiki Niezależnej-Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika waldorfska). Manager kultury, autorka projektów edukacyjnych. Pracowała w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie,  kierując Działem Edukacji Artystycznej oraz  realizowała autorskie programy edukacyjne. Na co dzień prowadzi  zajęcia z public relations, ze studentami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Realizuje autorskie szkolenia dla dorosłych z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci.

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLEM

Logopeda – Pani  Małgorzata

Nauczyciel dyplomowany – logopeda,  terapeuta trudności dyslektycznych . Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz studia podyplomowe z logopedii , ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.  Pracując w różnych placówkach oświatowych zdobyła duże doświadczenie pedagogiczne i logopedyczne. W naszym przedszkolu badaniami logopedycznymi objęte są wszystkie 5 i 6-latki, w wyniku  których, wyłaniane są dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami artykulacyjnymi oraz opóźnieniami w rozwoju mowy. Proponowane tym dzieciom zajęcia mają charakter zabawowy i odbywają się w wymiarze ok.30 min. raz w tygodniu.

Psycholog , logopeda  –  Pani Dorota

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia wyrównawcze z dziećmi, u których istnieje ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Zajmuje się dziećmi przejawiającymi dysharmonię rozwoju psychoruchowego oraz trudności wychowawcze. Przeprowadza także diagnozę pod kątem dojrzałości do edukacji szkolnej.

lekarz med. Joanna Nehring

Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia z zakresu medycyny poszerzonej w oparciu o antropozofię w Klinice Św. Łukasza w Dornach w Szwajcarii. Prowadzi praktykę lekarską w Krakowie i w innych miastach Polski. Jest  tłumaczem literatury o tematyce medycznej, antropozoficznej. Autorka publikacji dotyczącej planet Układu Słonecznego, metali oraz głównych narządów w ludzkim ciele. Współpracuje z placówkami waldorfskimi w Polsce. W naszym przedszkolu wspomaga pracę nauczycieli, prowadzi wykłady medyczno-pedagogiczne oraz 1 x w tygodniu jest do dyspozycji Rodziców.