Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewniają dzieciom profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Personel przedszkola to ludzie o wysokiej kulturze osobistej i wrażliwości, nastawieni na pomoc każdemu dziecku i ich rodzicom lub opiekunom. Nauczycielki posiadają również wykształcenie z zakresu pedagogiki waldorfskiej. W miarę potrzeb uczestniczą w seminariach, warsztatach, konferencjach, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje.

Mgr Monika Wiśniewska – Dyrektor Przedszkola- nauczyciel dyplomowany

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w kierowaniu placówką oświatową. Jest osobą otwartą, komunikatywną, spontaniczną , energiczną i posiadającą umiejętności organizacyjne.

GRUPA  ADAPTACYJNA ( dawna grupa C ) 

Pani Marta zwana też ciocią jest  nauczycielem stażystą

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o  kierunku  pedagogika specjalna terapia pedagogiczna  i rewalidacja indywidualna oraz rehabilitacja  osób z głębszą  niepełnosprawnością intelektualną . Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest osobą ciepłą zawsze uśmiechniętą , serdeczną otwartą w kontaktach z dziećmi i dorosłymi.

GRUPA  A

Pani  Ewa jest  nauczycielem dyplomowanym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pełni funkcję zastępcy dyrektora . Jest osobą energiczną dobrze zorganizowaną, ciepłą, cierpliwą i wyrozumiałą dla dzieci . W pracy wyróżnia się pomysłowością i współpracuje z personelem. Jest w trakcie robienia awansu na nauczyciela dyplomowanego.

GRUPA B

Pani  Marta jest nauczycielem  kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe z logopedii. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą dobrze zorganizowaną , systematyczną, łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Posiada zdolności  manualne, charakteryzuje się dużą pomysłowością.

 Pani  Magdalena   jest mauczycielem stażystą

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym o  kierunku  pedagogika specjalna terapia pedagogiczna  i rewalidacja indywidualna oraz rehabilitacja  osób z głębszą  niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.  Posiada łatwość w nawiązywaniu kontaktów z osobami dorosłymi i dziećmi. Jest osobą sumienną, kreatywną.

GRUPA D

Pani  Marta jest  nauczycielem kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 2-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą cierpliwą, ciepłą i konsekwentną.  Potrafi dostrzec  wszystkie potrzeby  swoich wychowanków. Jest otwarta na poszerzanie  wiedzy pedagogicznej.

 

Pani  Karina jest  nauczycielem kontraktowym

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej. Jest osobą spokojną, ma bardzo dobry kontakt z dziećmi potrafi zainteresować je różnymi pracami artystycznymi. Jest  kulturalną ,wrażliwą osobą.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Eurytmia- Pan Jacek

Ukończył studia eurytmii pedagogicznej i leczniczej w Niemczech. Eurytmia to zajęcia artystyczne. Środkiem wyrazu i środkiem artystycznym eurytmii jest ruch. Praca z ruchem, odkrywanie i przyswajanie sobie jego różnych jakości w wieku przedszkolnym, przekłada się na jakość myślenia, stabilność emocjonalną i siłę woli w późniejszych latach życia. Zajęcia z eurytmii rodzice mogą oglądać na kiermaszu bożonarodzeniowym.

Język angielski-  Pan  Mariusz

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznymUkończył 3-letnie studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu pedagogiki waldorfskiej z praktyką zagraniczną. Jest nauczycielem w Podstawowej Szkole Waldorfskiej i w Gimnazjum z elementami pedagogiki waldorfskiej.

Religia-  Pani   Aneta

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz uprawnienia do nauki religii katolickiej.

zajęcia uzupełniające dla 6 latków – Pani Jolanta

Absolwentka  Kulturoznawstwa – Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych Studiów Pedagogiki Niezależnej-Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika waldorfska). Manager kultury, autorka projektów edukacyjnych. Pracowała w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie,  kierując Działem Edukacji Artystycznej oraz  realizowała autorskie programy edukacyjne. Na co dzień prowadzi  zajęcia z public relations, ze studentami Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Realizuje autorskie szkolenia dla dorosłych z zakresu umiejętności interpersonalnych oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci.

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Z PRZEDSZKOLEM

Logopeda – Pani  Małgorzata

Nauczyciel dyplomowany – logopeda,  terapeuta trudności dyslektycznych . Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz studia podyplomowe z logopedii , ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.  Pracując w różnych placówkach oświatowych zdobyła duże doświadczenie pedagogiczne i logopedyczne. W naszym przedszkolu badaniami logopedycznymi objęte są wszystkie 5 i 6-latki, w wyniku  których, wyłaniane są dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami artykulacyjnymi oraz opóźnieniami w rozwoju mowy. Proponowane tym dzieciom zajęcia mają charakter zabawowy i odbywają się w wymiarze ok.30 min. raz w tygodniu.

Psycholog , logopeda  –  Pani Dorota

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowe studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia wyrównawcze z dziećmi, u których istnieje ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Zajmuje się dziećmi przejawiającymi dysharmonię rozwoju psychoruchowego oraz trudności wychowawcze. Przeprowadza także diagnozę pod kątem dojrzałości do edukacji szkolnej.