CZAS WAKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dyżur wakacyjny jest od 2 lipca 2018 d0 10 sierpnia 2018

Zapisy w miesiącu marcu 2018

W czasie wakacji  w zależności od pogody dzieci  bawią się w ogrodzie i  w sali :

W okresie dyżuru wakacyjnego przebywamy jak najwięcej w ogrodzie korzystając z basenu, sprzętu ogrodowego, piaskownic i innych zabawek.

W razie brzydkiej pogody bawimy się w przedszkolu.

Codziennie opowiadamy baśnie, robimy korowody, śpiewamy, organizujemy teatrzyki.

OPŁATY ZA WAKACJE W NASZYM PRZEDSZKOLU

I. RODZICE DZIECI NIEKORZYSTAJĄCYCH Z DYŻURU WAKACYJNEGO PŁACĄ ZA PRZEDSZKOLE DO

5 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA:

w lipcu i sierpniu- po 50% 210 zł , za drugie dziecko 157,50 zł 

Można wpłacić jednorazowo w lipcu 100% za całe wakacje  tj. 420 zł, za drugie dziecko 315 zł                                                   

II.  RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA CAŁY DYŻUR WAKACYJNY (lipiec, sierpień)  PŁACĄ ZA PRZEDSZKOLE Z GÓRY:

za lipiec : PŁATNE DO 5  lipca :

Za jedno dziecko 100% – 420  ZŁ + 13 ZŁ dzienna stawka żywieniowa 

Za drugie dziecko 75% – 315 ZŁ + 13 ZŁ dzienna stawka żywieniowa

za sierpień : PŁATNE DO 5 sierpnia:

Za jedno dziecko 100% – 420 ZŁ + 13 ZŁ dzienna stawka żywieniowa 

Za drugie dziecko 75% – 315 ZŁ + 13 ZŁ dzienna stawka żywieniowa

Nieobecności dzieci w czasie dyżuru rozliczone będą :

za lipiec w sierpniu
za sierpień we wrześniu                                                                                                                                                                                                   

III. Rodzice korzystający z jednego miesiąca dyżuru  (lipiec lub sierpień):

płacą 100% – 420 zł( dyżur) i 50% – 210 zł( bez dyżuru)

za drugie dziecko  315 i 50 % – 157,50

Dzieci korzystające ze zniżek lub ulg płacą za okres wakacji ustaloną kwotę w ciągu roku.

Nie wpłacenie ( pełnej kwoty)  jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru i powoduje skreślenie z listy dyżuru.