CZAS WAKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dyżur wakacyjny jest od 1 lipca 2019 d0 14 sierpnia 2019

Zapisy w miesiącu marcu 2019

W czasie wakacji  w zależności od pogody dzieci  bawią się w ogrodzie i  w sali :

W okresie dyżuru wakacyjnego przebywamy jak najwięcej w ogrodzie korzystając z basenu, sprzętu ogrodowego, piaskownic i innych zabawek.

W razie brzydkiej pogody bawimy się w przedszkolu.

Codziennie opowiadamy baśnie, robimy korowody, śpiewamy, organizujemy teatrzyki.

OPŁATY ZA WAKACJE W NASZYM PRZEDSZKOLU

I. RODZICE DZIECI NIEKORZYSTAJĄCYCH Z DYŻURU WAKACYJNEGO PŁACĄ ZA PRZEDSZKOLE DO

5 – GO KAŻDEGO MIESIĄCA:

w lipcu i sierpniu- po 50% 217,50 zł , za drugie dziecko 163 zł 

Można wpłacić jednorazowo w lipcu 100% za całe wakacje  tj. 435 zł, za drugie dziecko 326 zł                                                   

II.  RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA CAŁY DYŻUR WAKACYJNY (lipiec, sierpień)  PŁACĄ ZA PRZEDSZKOLE Z GÓRY:

za lipiec : PŁATNE DO 5  lipca :

Za jedno dziecko 100% – 435  ZŁ + 15 ZŁ dzienna stawka żywieniowa 

Za drugie dziecko 75% – 326 ZŁ + 15 ZŁ dzienna stawka żywieniowa

za sierpień : PŁATNE DO 5 sierpnia:

Za jedno dziecko 100% – 435 ZŁ + 15 ZŁ dzienna stawka żywieniowa 

Za drugie dziecko 75% – 326 ZŁ + 15 ZŁ dzienna stawka żywieniowa

Nieobecności dzieci w czasie dyżuru rozliczone będą :

za lipiec w sierpniu
za sierpień we wrześniu                                                                                                                                                                                                   

III. Rodzice korzystający z jednego miesiąca dyżuru  (lipiec lub sierpień):

płacą 100% – 435 zł( dyżur) i 50% – 217,50 zł( bez dyżuru)

za drugie dziecko  326 i 50 % – 163

Dzieci korzystające ze zniżek lub ulg płacą za okres wakacji ustaloną kwotę w ciągu roku.

Nie wpłacenie ( pełnej kwoty)  jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru i powoduje skreślenie z listy dyżuru.