Opłata za przedszkole wnoszona jest z góry do 5 – tego każdego miesiąca

za nieterminowe wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki

Wpisowe jednorazowe : 500 zł   obejmuje program adaptacyjny, coroczne całodobowe ubezpieczenie dziecka oraz zorganizowanie miejsca dla dziecka  (szatnia, łazienka) i materiały plastyczne z Niemiec. 

Czesne w roku szkolnym 2018/2019 wynosi :

  •  Dzieci 3- 5 letnie   – 100% czesnego               435 zł  + WYŻYWIENIE
  •  Grupa adaptacyjna                                           435 zł  + WYŻYWIENIE
  •  Rodzeństwa – 75% czesnego                          326 zł  + WYŻYWIENIE
  •  Dzieci 6 – letnie                                                 555 zł  + WYŻYWIENIE

  Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 13 zł

 Pięciogodzinny pobyt dziecka wynosi :

  •  Dzieci 3- 5 letnie                                                345 zł  + WYŻYWIENIE
  •  Grupa adaptacyjna                                           345 zł  + WYŻYWIENIE
  •  Rodzeństwa                                                       265 zł  + WYŻYWIENIE

 Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi    10 zł

Konta na które można dokonać przelewu wpłat:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Skrzydłami”

ul. Batalionu „Skała” AK 2 , 31-273 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI

NR KONTA: 03 1050 1445 1000 0022 8222 2781

m BANK

NR KONTA: 08 1140 2004 0000 3102 5461 1105

( prosimy o dokładny opis przelewu : imię i nazwisko dziecka , czesne za miesiąc….., wyżywienie)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.

 

KARTA  3+   OFERTA  NASZEGO PRZEDSZKOLA

Ustalam następującą zniżkę dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

–  Jednorazowe wpisowe przy zapisie dziecka do przedszkola 50% kwoty

–   Miesięczne czesne 50% kwoty

–  W przypadku bliźniąt zwolnienie z wpisowego i 75 % czesnego na każde dziecko.