Opłata za przedszkole wnoszona jest z góry do 5 – tego każdego miesiąca

za nieterminowe wpłaty pobierane są ustawowe odsetki

Wpisowe jednorazowe :   600 zł   obejmuje program adaptacyjny, coroczne całodobowe ubezpieczenie dziecka oraz zorganizowanie miejsca dla dziecka  (szatnia, łazienka) i materiały plastyczne z Niemiec. 

Czesne w roku szkolnym 2019/2020 wynosi :

Dzieci 3 – 5 letnie  – 100% czesnego                  500 zł  + WYŻYWIENIE

 Dla rodzeństwa – 75% czesnego                        375 zł  + WYŻYWIENIE

 Grupa adaptacyjna                                               530 zł  + WYŻYWIENIE

 Dla rodzeństwa – 80% czesnego                       424 zł  + WYŻYWIENIE

  Dzieci 6 – letnie                                                     610 zł  + WYŻYWIENIE

Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi 15 zł

 pięciogodzinny pobyt dziecka :

 Dzieci 3 – 5 letnie                                                     410 zł  + WYŻYWIENIE

 Dla rodzeństwa –                                                      308 zł  + WYŻYWIENIE

Grupa adaptacyjna                                                  440 zł  + WYŻYWIENIE

 Dla rodzeństwa – 80% czesnego                         352 zł  + WYŻYWIENIE

 Stawka żywieniowa za jeden dzień wynosi    13 zł

Karta 3+ 250 zł,  gr. adaptacyjna 265 zł , „0”- 360 zł

Konta na które można dokonać przelewu wpłat:

Przedszkole Niepubliczne „Pod Skrzydłami”

ul. Batalionu „Skała” AK 2 , 31-273 Kraków

ING BANK ŚLĄSKI

NR KONTA: 03 1050 1445 1000 0022 8222 2781

m BANK

NR KONTA: 08 1140 2004 0000 3102 5461 1105

( prosimy o dokładny opis przelewu : imię i nazwisko dziecka , czesne za miesiąc….., wyżywienie)

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wpłacona z góry opłata za wyżywienie w wysokości stawki dziennej podlega odliczeniu  w następnym miesiącu.

Nieobecność dziecka powinna być zgłaszana w pierwszym dniu , telefonicznie lub e-mailem do godz. 10.00.

 

KARTA  3+   OFERTA  NASZEGO PRZEDSZKOLA

Ustalam następującą zniżkę dla posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+

–  Jednorazowe wpisowe przy zapisie dziecka do przedszkola 50% kwoty

–   Miesięczne czesne 50% kwoty

–  W przypadku bliźniąt zwolnienie z wpisowego 75 % czesnego na każde dziecko.