PLAN SPOTKAŃ ADAPTACYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

17 marzec  ( sobota) godz. 10:30 – 13:30.   – KIERMASZ WIELKANOCNY

 • warsztaty, kawiarenka, stoiska, teatrzyk

 12 kwiecień ( czwartek) godz. 18:00 –SPOTKANIE Z NAUCZYCIELKAMI     

Temat: PRAKTYCZNE POZNANIE PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ

 24 kwiecień   (wtorek)  godz. 18:30  – WYKŁAD        

TEMAT:  DAWNO, DAWNO TEMU CZYLI O TYM DLACZEGO NALEŻY OPOWIADAĆ DZIECIOM BAŚNIE    – mgr EWA WIŚNIEWSKA

8 maja ( wtorek )- 29 maja (wtorek)  -SPOTKANIE Z NAUCZYCIELKAMI

w każdy  wtorek:    8,15,22,29 maj             od   godz. 11.00 – 12.00

 w każdy  piątek:       11,18,25 maj              od  godz. 13.15 – 14.15

 

Można przyjść z dzieckiem do ogrodu przedszkola pod warunkiem

bezdeszczowej pogody. Dziecku powinna towarzyszyć osoba dorosła

 10  maj (czwartek)  godz. 18:00– SPOTKANIE Z NAUCZYCIELKAMI

Temat: PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, SAMODZIELNOŚĆ, WYPRAWKA, ADAPTACJA WE WRZEŚNIU

 24  maj ( czwartek)  godz. 18:30WYKŁAD

TEMAT: W LABIRYNCIE ŚWIATA MEDIÓW – mgr JOLANTA KOGUT

 28  maj( poniedziałek )  godz.  od 10:00 – 11:00 –SPOTKANIE  Z NAUCZYCIELKAMI

 • spotkanie dzieci z Gr. A, B ,D

31  sierpień ( piątek  ) godz. 16.00–SPOTKANIE  Z NAUCZYCIELKAMI

 • spotkanie dzieci Gr. A, B, D i grupa adaptacyjna
 • prosimy o przyniesienie pantofli i wyprawki

KŁOPOTY ADAPTACYJNE DZIECI  – JAK IM ZARADZIĆ ?

Dlaczego dzieciom tak trudno przystosować się do przedszkola?

W tej sprawie wiele jest nieporozumień. Warto więc poznać wyniki badań dotyczących tego problemu. Okazuje się że:

 • Nie ma wyraźnego związku pomiędzy przystosowaniem, a wiekiem dziecka. Pięcio- sześciolatek idąc po raz pierwszy do przedszkola  może podobnie rozpaczać jak trzylatek. Nawet pierwszoklasista ma spore kłopoty z przystosowaniem się  do pobytu w szkole.
 • Dziewczynki lepiej przystosowują się do przedszkola niż chłopcy. Co więcej u chłopców, którzy źle znoszą konieczność chodzenia do przedszkola, częściej występują poważne zaburzenia  np. w postaci  nawrotu moczenia się.
 • Stwierdzono związek pomiędzy przystosowaniem się dziecka, a przebiegiem jego rozwoju. Jeżeli dziecko rozwija się normalnie i nie było komplikacji w chwili porodu, lepiej przystosowuje się do przedszkola. Dlatego tak ważne jest ustalenie psychologicznego życiorysu dziecka.
 • Brak wyraźnego związku pomiędzy poziomem rozwoju umysłowego dzieci, a ich przystosowaniem się do przedszkola. Dotyczy to oczywiście dzieci, których rozwój umysłowy mieści się w granicach normy. Wynika z tego, że kłopoty adaptacyjne może mieć dziecko błyskotliwe, o świetnych możliwościach intelektualnych, jak i przeciętnie rozwijające się dziecko.
 • Nie stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy warunkami bytowymi rodziny, a przystosowaniem się dzieci do przedszkola .
 • Również status społeczny rodziny nie przesądza o przystosowaniu się  dziecka do przedszkola.
 • Wyniki badań nie potwierdzają powszechnego sądu, że jedynacy gorzej przystosowują się do przedszkola.
 • Badania wskazują  jednak na wyraźny związek pomiędzy przystosowaniem się małego dziecka  do przedszkola, a środowiskiem, w którym było do tej pory wychowywane i systemem wychowawczym stosowanym przez rodziców.

Jeżeli dzieci są wychowywane w sposób racjonalny, to zakres trudności w przystosowaniu się jest wyraźnie mniejszy, a zaburzenia w reakcjach emocjonalnych i funkcjach życiowych są zdecydowanie słabsze. Gorzej jest dzieciom wychowywanym zbyt liberalnie i mających nadopiekuńczych rodziców. Przeżywają one poważne  trudności w przystosowaniu się i silniej reagują zaburzeniami zachowania.

 RADY DLA RODZICÓW NA PIERWSZE DNI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Pójście do przedszkola jest pierwszym krokiem do samodzielności, dlatego powinniśmy dołożyć  wszelkich starań , aby dla każdego dziecka te ważne doświadczenia społeczne  były pozytywne. Przystosowanie się do nowych warunków, nieznanego środowiska nie jest łatwe i może być długotrwałe. Dlatego nasz program adaptacyjny skierowany jest do dzieci i rodziców, aby jak najbardziej przybliżyć pracę przedszkola, by rodzice poznali wszelkie aspekty życia przedszkolnego. Rozłąka z rodzicami, zwłaszcza z matką, jest dla wielu dzieci bardzo trudna. Widoczne to jest w reakcjach towarzyszącym dzieciom- niektóre płaczą, inne stawiają opór. Po pewnym czasie  dzieci przekonują się ,że przedszkole nie jest takie straszne i można spotkać miłe osoby  i dobrze się bawić.

Czyniąc przedszkole miejscem przyjaznym dla swoich dzieci prosimy przestrzegać pewnych zasad:

 • Pomóc mu przyzwyczaić się do warunków przedszkolnych (dni adaptacyjne)
 • Nie przeciągać pożegnania w szatni; pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź
 • Nie zabierać dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu; jeśli zrobisz to choć raz  będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić
 • Nie obiecywać ;jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz, kiedy będziesz odbierać dziecko możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może być to forma przekupywania
 • Kontrolować się co mówisz. Zamiast; już możemy wracać do domu, powiedz teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.
 • Nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
 •  Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze postarać się żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tato, rozstania z tatą są  mniej bolesne.
 • Pamiętać żegnać i witać swoje dziecko zawsze uśmiechem.